Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria van Meerten (1820-1860)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1820-1860)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1820-1860) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van Meerten (1820-1860) weergegeven.1 Op 18 februari 1860 verscheen Reinier Hendriks (±1794-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Maria. Reinier was zes en zestig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Hendrik Molijn (1803-1874), zes en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Maria op 17 februari 1860 in de ochtend om half zeven is overleden in de leeftijd van acht en dertig jaar. Maria was zonder beroep en geboren in de gemeente De Bilt. Hij woonde aan de Kromme Nieuwe Gracht G345. Maria was een dochter van wijlen Hendrik van Meerten (1791-1860) en van Elisabeth Fukkink (1802-1865). Elisabeth is zonder beroep en woont te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1860, aktenummer 210. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.