Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan Carel Knierim (1821-1899)

Overlijdensakte van Jan Carel Knierim (1821-1899)

Overlijdensakte van Jan Carel Knierim (1821-1899) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan Carel Knierim (1821-1899) weergegeven.1 Op 15 april 1899 verscheen Willem Johannes Oudegeest (1839-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Jan Carel. Willem Johannes was negen en vijftig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes van Engelenburg (1848-1927), vijftig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Jan Carel op 14 april 1899 om half tien in de ochtend is overleden in de leeftijd van zeven en zeventig jaar. Jan Carel was zonder beroep, geboren te Amsterdam en voor zijn overlijden woonachtig aan de Oosterstraat 19 te Utrecht. Hij was weduwnaar van Maria van Meerten (1820-1860) en later voor de tweede keer gehuwd met Elisabeth Alida Schrader (1832-1914). Hij was een zoon van wijlen de echtelieden Johan Martin Knierim (±1790-?) en Maria Sebes (1792-?).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1899, aktenummer 561. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.