Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria Elisabeth Knierim (1852-1917)

Overlijdensakte van Maria Elisabeth Knierim (1852-1917)

Overlijdensakte van Maria Elisabeth Knierim (1852-1917) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria Elisabeth Knierim (1852-1917) weergegeven.1 Op 22 maart 1917 verscheen Hendrik Spitse (1888-1938) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Maria Elisabeth. Hendrik was acht en twintig jaar oud en bediende van beroep. Hij deed de aangifte samen met Albertus Feenstra (1885-1936), een en dertig jaar oud en bode van beroep. De aangevers verklaarden dat Maria Elisabeth op 21 maart 1917 om half negen in de avond is overleden in de leeftijd van vijf en zestig jaar. Maria Elisabeth was geboren te Utrecht en woonachtig aan de Oosterstraat te Utrecht.2 Ze was weduwe van Johan Hendrik Weidner en een dochter van de wijlen echtelieden Jan Carel Knierim (1821-1899) en Maria van Meerten (1820-1860).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1917, aktenummer 520. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-elisabeth-knierim-1852-1917/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.