Home » Genealogie » Geboorteakte van Maria Elisabeth Knierim (1852-1917)

Geboorteakte van Maria Elisabeth Knierim (1852-1917)

Geboorteakte van Maria Elisabeth Knierim (1852-1917) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria Elisabeth Knierum (1852-1917) weergegeven.1 Op 12 februari 1852 verscheen Jan Carel Knierim (1821-1899) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht. Jan Carel is dertig jaar oud, winkelier van beroep en woont aan de Vinkenburgsteeg G98 te Utrecht. Hij verklaarde dat Maria Elisabeth geboren is op 11 februari 1852 om zeven uur in de morgen. Haar moeder was Maria van Meerten (1820-1860).2 Jan Carel heeft twee getuigen meegenomen: (1) Johannes Marinus Honig (1824-1905), zeven en twintig jaar oud en winkelier van beroep3, en (2) Hendrikus van Meerten (1829-1902), vijf en twintig jaar oud en smid van beroep. Beide getuigen wonen te Utrecht.4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1852, aktenummer 203. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.
  3. Johannes Marinus was de zwager van Jan Carel en getrouwd met Elisabeth van Meerten (1824-1873) het zusje van Maria.
  4. Het gaat hier om een broertje van Maria van Meerten. Hendricus is later getrouwd met Maria Anthonia Vonk (1819-1880).