Home » Genealogie » Overlijdensakte van Margje Maria van Meerten (1933-1934)

Overlijdensakte van Margje Maria van Meerten (1933-1934)

Overlijdensakte van Margje Maria van Meerten (1933-1934) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Margje Maria van Meerten (1933-1934) weergegeven.1 Op 7 april 1934 deed Wijnand van Neerbos (1872-1961)2 voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren aangifte van het overlijden van Margje Maria. Wijnand was een en zestig jaar oud en van beroep steenfabrieksarbeider. Hij deed de aangifte samen met Arend Arends (1883-1956), vijftig jaar oud en gemeentebode van beroep. Zij verklaarden dat Margje Maria op 7 april 1934 om twee uur ’s nachts is overleden in de leeftijd van zeven maanden. Zij was een dochter van wijlen Aaldert Marius van Meerten (1905-1934) en van Krijntje Adriaantje van Neerbos (1909-?) die geen beroep uitoefende.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1934, aktenummer 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Helaas was bij deze aangifte het akteboek van Kerkwijk weergegeven. Dankzij een welwillende archivaris ontving ik deze originele akte via de e-mail.
  2. Wijnand van Neerbos was de opa van de overledene.