Home » Genealogie » Geboorteakte van Aaltje Vermeer (1871-1904)

Geboorteakte van Aaltje Vermeer (1871-1904)

Geboorteakte van Aaltje van Meerten (1871-1904) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Heteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Aaltje Vermeer (1871-1904) weergegeven.1 Op 30 oktober 1871 deed Adrianus Vermeer (1831-1879) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Heteren aangifte van de geboorte van zijn dochter. Adrianus was een en veertig jaar oud, arbeider van beroep en wonende te Driel. Hij gaf aan dat Aaltje geboren is op 29 oktober 1871 om drie uur in de middag. Haar moeder was Aaltje Wien (1833-1897). Hij deed de aangifte samen met twee getuigen: (1) Derk Vermeer (1803-1881), acht en zestig jaar oud en lapper van beroep2, en (2) Arend Elings (1830-1884), veertig jaar oud en veldwachter van beroep. Beide getuigen woonden te Heteren. Uit de genealogische gegevens weten we dat Aaltje op 21 september 1900 in de Gemeente Kesteren in het huwelijk is getreden met Andries van Meerten (1875-1909).3 Aaltje is overleden op 19 mei 1904 te Opheusden.4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Heteren, geboorteakten, 1871, aktenummer 91. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Helaas was de akte op de website onleesbaar, maar dankzij een welwillende archivaris bij het Gelders Archief kreeg ik een veel beter leesbare versie.
  2. Of deze Derk ook familie was van de aangever (bijvoorbeeld een oom) is de auteur (nog) onbekend.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-aaltje-vermeer-1871-1904/.
  4. https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-aaltje-vermeer-1871-1904/.