Home » Genealogie » Geboorteakte van Jan van Meerten (1877-1958)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1877-1958)

Geboorteakte van Jan van Meerten (1877-1958) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jan van Meerten (1877-1958) weergegeven.1 Op 9 juni 1877 verscheen Fredrik van Meerten (1851-1930) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Fredrik was zes en twintig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Rhenen. Hij verklaarde dat Jan geboren is op 8 juni 1877 om vijf uur in de middag. Zijn moeder was Maria Alida van Hoeven (1842-1911). Zij was zonder beroep en het echtpaar woonde in Wijk A nummer 264c. Frederik had twee getuigen meegenomen: (1) Jan Willem Zwieserijn (1845-1916), twee en dertig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Jan Hendrik ter Haar (1850-1927), zeven en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Rhenen. De akte is ondertekend door de comparant en de tweede getuige. De eerste getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rhenen, geboorteakten, 1877, aktenummer 53. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.