Home » Genealogie » Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876)

Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876)

Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876) weergegeven.1 Op 1 januari 1877 verscheen Hermanus den Hartog (1823-1885) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Karel Johannes. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Hermanus was drie en vijftig jaar oud en bidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Dirk van der Tas (1821-1888), vier en vijftig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage. Zij verklaarden dat Karel Johannes op 30 december 1876 om zes uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van twee maanden. Hij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Karel Johannes was een zoon van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Karel Johannes was metselaar van beroep. Het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1876, aktenummer 10. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-karel-johannes-van-der-heijden-1876-1876/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.