Home » Genealogie » Geboorteakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876)

Geboorteakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876)

Geboorteakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Karel Johannes van der Heijden (1876-1876) weergegeven.1 Op 28 oktober 1876 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van Karel Johannes. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was zes en dertig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Karel Johannes op 27 oktober 1876 om half één in de nacht is geboren. Zijn moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Johannes Nicolaas van Onselen (±1835-1922), een en veertig jaar oud en stukadoor van beroep, en (2) Karel Lodewijk Schouten (1842-?), vier en dertig jaar oud en stukadoor van beroep. Beide getuigen waren woonachtig te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, geboorteakten, 1876, aktenummer 3399. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.