Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johannes van der Brug (1865-1907)

Overlijdensakte van Johannes van der Brug (1865-1907)

Overlijdensakte van Johannes van der Brug (1865-1907) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes van der Brug (1865-1907) weergegeven.1 Op 5 juni 1907 verscheen Jan Pouwels (±1880-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Johannes. Jan was zeven en twintig jaar oud en bode van beroep. Hij deed de aangifte samen met Engelbertus Heilbron (1843-1912), drie en zestig jaar oud en zonder beroep. Zij verklaarden dat Johannes op 4 juni 1907 om half twee in de nacht is overleden in de leeftijd van twee en veertig jaar. Hij was sigarenhandelaar van beroep, geboren te Woudsend (Gemeente Wymbritseradeel) en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Johannes was de echtgenoot van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1949) en een zoon van wijlen de echtelieden Pieter van der Brug (1819-1894) en Metje van Meerten (1825-1895).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1907, aktenummer 1825. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-van-der-brug-1865-1907/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.