Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna Spies (1831-1869)

Overlijdensakte van Johanna Spies (1831-1869)

Overlijdensakte van Johanna Spies (1829-1869) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna Spies (1831-1869) weergegeven.1 Op 5 oktober 1869 verscheen Jerphaas van Meerten (1829-1873) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn vrouw. De ambtenaar in functie was Johan Adriaan Verbrugh (1841-1911). Jerfaas was veertig jaar oud, arbeider van beroep en echtgenoot van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Peter Gijsbert Heij (1819-1886), vijftig jaar oud en wagenmaker van beroep. Zij verklaarden dat Johanna op 5 oktober 1869 in de nacht om één uur is overleden in de leeftijd van negen en dertig jaar. Johanna was zonder beroep, geboren te Lienden en daar ook woonachtig.2 Ze was gehuwd met Jerphaas van Meerten en een dochter van Evert Spies (1802-1884) en Margretha de Weijer (1806-1883). Haar ouders zijn op dat moment nog in leven, arbeidslieden van beroep en woonachtig te Lienden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1869, aktenummer 54. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-spies-1831-1869/.