Home » Genealogie » Geboorteakte van Johanna Spies (1831-1869)

Geboorteakte van Johanna Spies (1831-1869)

Geboorteakte van Johanna Spies (1831-1869) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johanna Spies (1831-1869) weergegeven.1 Op 12 april 1831 om tien uur in de ochtend verscheen Evert Spies (1802-1884) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was Aart Verbrugh (1772-1846). Evert was acht en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Lienden. Hij verklaarde dat Johanna op 10 april 1831 om acht uur in de ochtend is geboren. Haar moeder was Margaretha de Weijer (1806-1883), vijf en twintig jaar oud. Hij deed de aangifte samen met: (1) Frans Stap (1773-1833), acht en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep, en (2) Sander Christiaan van Meeteren (1796-?), zes en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Alleen Evert kon de akte niet ondertekenen, omdat hij geen schrijven had geleerd.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Buren, geboorteakten, 1831, aktenummer 30. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.