Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908)

Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908)

Overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) weergegeven.1 Op 16 maart 1908 deed Dirk Martinus Vermeer aangifte van het overlijden van zijn stiefvader.2 Dirk Martinus was veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Opheusden. Hij gaf aan dat Jerfaas op 14 maart 1908 om half drie in de middag is overleden in de leeftijd van zeventig jaar. Jerfaas was weduwnaar van Elizabeth Vermeer (1845-1900) en arbeider van beroep. 3 Hij woonde in Opheusden en was daar ook geboren op 10 december 1837. Jerfaas was de zoon van de wijlen echtelieden Jan Willem van Meerten (1797-1845) en Maartje Verwoert (1798-1845).4 Dirk Martinus deed de aangifte samen met Hendrik Dirk Smit (1867-1957), veertig jaar oud en winkelier van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1908, aktenummer 20. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dirk Martinus was een buitenechtelijke zoon van Elizabeth Vermeer (1845-1900): https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/.
  3. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  4. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.