Home » Genealogie » Geboorteakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Geboorteakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Geboorteakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Elizabeth Vermeer (1845-1900) weergegeven.1 Op 26 september 1845 deed Johanna Gerdina Menso (1785-1875) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van Elizabeth. Johanna Gerdina was negen en vijftig jaar oud en vroedvrouw van beroep. Zij gaf aan dat Elizabeth op 23 september 1845 om drie uur in de nacht geboren is in het huis nummer honderd en zestien te Opheusden. De moeder van het kind is Meggelina Roelofse (1830-1892), ongehuwd en werkster van beroep. Johanna Gerdina heeft twee getuigen meegenomen: (1) Hendrik van Eerbeek (1782-1865)2, twee en zestig jaar oud en schoenmaker van beroep, en (2) Johannis Meijring (1786-1859), negen en vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Beide getuigen woonden in Opheusden. Uit de genealogische gegevens weten we dat Elizabeth op 11 februari 1870 in het huwelijk getreden is met Jerfaas van Meerten (1837-1908).3

In de kantlijn wordt aangegeven dat dit kind wettig erkend is bij het huwelijk van de vader Andries Vermeer (1824-1848) en Meggelina Roelofse op 7 mei 1846.4 Een klein jaar had Elizabeth dus geen Vermeer als achternaam maar Roelofse. Dit gegeven (van de erkenning) is op 10 mei 1847 aan deze akte toegevoegd door de griffier.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1845, aktenummer 61. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hendrik van Eerbeek was de man van de aangeefster.
  3. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  4. Na het overlijden van Andries is Meggelina hertrouwd met Dirk Martinus van Broekhuijzen (1809-1903). Zie hier voor een registratie in het bevolkingsregister: https://oorsprong.info/bevolkingsregister-gemeente-kesteren-1859-1880-over-elizabeth-vermeer-1845-1900-en-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/.