Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jan van Meerten (1877-1958)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1877-1958)

Overlijdensakte van Jan van Meerten (1877-1958) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jan van Meerten (1877-1958) weergegeven.1 Op 17 november 1958 verscheen Jan Marinus van Meerten (1918-1982) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel om aangifte te doen van het overlijden van zijn vader. Jan Marinus was veertig jaar oud, fabrieksarbeider van beroep en woonachtig te Zoelen. Hij verklaarde dat Jan op 15 november 1958 om kwart voor vier in de middag is overleden in de leeftijd van een en tachtig jaar. Jan was zonder beroep, geboren te Rhenen en voor zijn overlijden woonachtig te Zoelen.2 Hij was weduwnaar van Maaike van Dijk (1875-1953) en een zoon van de wijlen echtelieden Frederik van Meerten (1851-1930) en Maria Alida van Hoeven (1842-1911).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, overlijdensakten, 1958, aktenummer 213. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-van-meerten-1877-1958/.