Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan van Meerten (1877-1958) en Maaike van Dijk (1875-1953)

Huwelijksakte van Jan van Meerten (1877-1958) en Maaike van Dijk (1875-1953)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jan van Meerten (1877-1958) en Maaike van Dijk (1875-1953) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jan van Meerten (1877-1958) en Maaike van Dijk (1875-1953) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan van Meerten (1877-1958) en Maaike van Dijk (1875-1953) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 4 april 1912 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen om een huwelijk aan te gaan.

Jan van Meerten was vier en dertig jaar oud en boerenarbeider van beroep. Hij is geboren te Rhenen en woonachtig te Ingen.2 Hij was de meerderjarige zoon van Frederik van Meerten en van wijlen Maria Alida van Hoeven. Frederik was arbeider van beroep en woonachtig te Scheveningen, Maria Alida was al overleden.

Maaike van Dijk was zes en dertig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Kapel Avezaath en woonachtig te Kapel Avezaath.3 Zij was de meerderjarige dochter van Antonie van Dijk en Maaike den Otter. Antonie was herbergier van beroep en Maaike zonder beroep. Het echtpaar woonde te Kapel Avezaath.

Het aanstaande echtpaar heeft een aantal zaken overlegd aan de ambtenaar. Het gaat om hun geboorteakten en het certificaat dat de afkondigingen te Lienden zonder stuiting op de twee jongst verlopen zondagen plaats hebben gehad en ook te Zoelen plaats hebben gehad. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij het ‘ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Albert Verhoeven (±1880-?), twee en dertig jaar oud, boerenknecht van beroep en woonachtig te Tiel.
  2. Gosen Vink (1890-1951), een en twintig jaar oud, kastelein van beroep en woonachtig te Ommeren.
  3. Adrianus van Stuijvenberg (1851-1937), zestig jaar oud, gemeenteveldwachter van beroep en woonachtig te Zoelen.
  4. Willem Gerrit van der Toolen (1877-1952), vier en dertig jaar oud, gemeenteveldwachter van beroep en woonachtig te Kerk Avezaath.

Alle getuigen waren niet verwant aan het echtpaar.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, huwelijksakten, 1912, aktenummer 5. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-van-meerten-1877-1958/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maaike-van-dijk-1875-1953/.