Home » Genealogie » Overlijdensakte van Huibert Eliza Rink (1874-1875)

Overlijdensakte van Huibert Eliza Rink (1874-1875)

Overlijdensakte van Huibert Eliza Rink (1874-1875) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Huibert Eliza Rink (1874-1875) weergegeven.1 Op 28 juli 1875 om half twaalf in de ochtend verscheen Dirk Houtzager (1833-1912) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft om aangifte te doen van het overlijden van Huibert Eliza. De ambtenaar in functie was wethouder Aart van der Leeuw (1818-1892). Dirk was twee en veertig jaar oud en directeur van de gemeentebegraafplaats van beroep. Hij deed de aangifte samen met Hendrik Alardus Koster (1833-?), een en veertig jaar oud en bedienaar van begrafenissen van beroep. Zij verklaarden dat Huibert Eliza2 op 28 juli 1875 om half vier in de nacht is overleden in de leeftijd van tien maanden. Hij is geboren te Delft en woonachtig aan de Vlamingstraat in wijk vier nummer 166.3 Huibert Eliza was een zoon van het echtpaar dr. Hendrik Jan Rink (1847-1883) en Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908).4 Hendrik Jan was leraar aan de Hoge Burgerschool te Delft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, overlijdensakten, 1875, aktenummer 516. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Hier Hubertus Eliza genoemd.
  3. De geboorteakte van Huibert Eliza is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-huibert-eliza-rink-1874-1875/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.