Home » Genealogie » Geboorteakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955)

Geboorteakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955)

Geboorteakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Groningen.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gabrielle Jacomina Rink (1882-1955) weergegeven.1 Op 26 juni 1882 verscheen Hendrik Jan Rink (1847-1883) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Groningen om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Hendrik Jan was vijf en dertig jaar oud en hoogleraar van beroep. Hij was tevens lid van de gemeenteraad. Hendrik Jan verklaarde dat Gabrielle Jacomina op 24 juni 1882 om zes uur in de avond is geboren. Haar moeder was Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908), zonder beroep.2 Hij deed de aangifte samen met (1) Hinderikus Hemmes Friese (1829-1896), twee en vijftig jaar oud en adjunct commies van beroep, en (2) Hendrikus Sjobbema (1844-1887), acht en dertig jaar oud en klerk van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Groningen, geboorteakten, 1882, aktenummer 805. Te raadplegen via de website ‘Alle Groningers’: www.allegroningers.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.