Home » Genealogie » Geboorteakte van Huibert Eliza Rink (1874-1875)

Geboorteakte van Huibert Eliza Rink (1874-1875)

Geboorteakte van Huibert Eliza Rink (1874-1875) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de geboorteakte van Huibert Eliza Rink (1874-1875) weergegeven.1 Op 20 oktober 1874 om twaalf uur in de middag verscheen Hendrik Jan Rink (1847-1883) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft. De ambtenaar in functie was wethouder Aart van der Leeuw (1818-1892). Hendrik Jan Rink was zeven en zestig jaar oud en leraar aan de Hogere Burgerschool van beroep. Hij verklaarde dat Huibert Eliza op 19 oktober 1874 om half zeven in de ochtend is geboren. Zijn moeder was Jacomina Johanna van Meerten (1847-1908), zeven en twintig jaar oud.2 Het echtpaar woonde te Delft in Wijk vier huisnummer 166. Hendrik Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Elizabertus Pijnacker Hordijk (1816-1895), acht en vijftig jaar oud en verloskundige van beroep, en (2) Huibert Eliza van Meerten (1803-1890), negen en zestig jaar oud en groothandelaar van beroep.3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, geboorteakten, 1874, aktenummer 713. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jacomina-johanna-van-meerten-1847-1908-en-hendrik-jan-rink-1847-1883/.
  3. Hij was de schoonvader van Hendrik Jan.