Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957)

Overlijdensakte van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957)

Overlijdensakte van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957) weergegeven.1 Op 26 april 1957 verscheen Hendrik Dirk Knuivers (1874-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Hendrika Willemina. Hendrik Dirk was een en tachtig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Hendrika Willemina op 25 april 1957 om één uur in de nacht is overleden in de leeftijd van negen en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, geboren en woonachtig te Lienden.2 Hendrika Willemina was weduwe van Gevert van Meerten (1877-1953) en een dochter van wijlen de echtelieden Albert de Bruin (1839-1918) en Maartje Rol (1848-1916).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1957, aktenummer 12. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrika-willemina-de-bruin-1877-1957/.