Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957)

Geboorteakte van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957)

Geboorteakte van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957) weergegeven.1 Op 23 augustus 1877 verscheen Albert de Bruin (1839-1918) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Albert was acht en dertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Hendrika Willemina op 23 augustus 1877 om zes uur in de ochtend is geboren. Haar moeder was Maartje Rol (1848-1916), zonder beroep. De aangifte werd gedaan samen met (1) Jan Cornelis Koeman (±1850-?), zeven en twintig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Willem van Meerten (1850-1936)2, acht en twintig jaar oud en arbeider van beroep. De tweede getuige kon de akte helaas niet ondertekenen omdat hij geen schrijven geleerd heeft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1877, aktenummer 97. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Deze Willem was een zoon van Dirk van Meerten (1816-1885) en Willemina van Zoelen (1818-1959) en getrouwd met Dirkje Kramp (1849-1918). Over hem later, als de Heere het geeft, meer.