Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gevert van Meerten (1877-1953) en Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957)

Huwelijksakte van Gevert van Meerten (1877-1953) en Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957)

Huwelijksakte van Gevert van Meerten (1877-1953) en Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gevert van Meerten (1877-1953) en Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957) weergegeven.1 Op 12 februari 1902 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan.

Gevert van Meerten was vijf en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Gevert was de meerderjarige zoon van Peter Hendrik van Meerten (1852-1911) en Cornelia van Merkestein (1852-1927). Peter Hendrik was arbeider van beroep en Cornelia zonder beroep. Het echtpaar woonde te Lienden.

Hendrika Willemina de Bruin was vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.3 Zij was de meerderjarige dochter van Albert de Bruin (1839-1918) en Maartje Rol (1848-1916). Albert was arbeider van beroep en Maartje zonder beroep. Het echtpaar woonde te Lienden.

De volgende stukken werden overhandigd: a. Het bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, en b. en c. de geboorteakten van de comparanten. De wederzijdse ouders verklaarden hun toestemming tot dit huwelijk te geven. De aangevers verklaren ook een buitenechtelijk kind te erkennen als wettig kind. Het gaat om Hendrika Willemina van Meerten (1898-1991). Zij is geboren op 28 maart 1898 te Lienden, ingeschreven onder actenummer 35. Op de twee laatste zondagen hebben de huwelijksafkondigingen zonder stuiting plaats gehad. Na het bovenstaande heeft het echtpaar, na door de ambtenaar bevraagd te zijn, elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

1. Hendrik de Bruin (1869-?), twee en dertig jaar oud, arbeider van beroep en broer van de bruid.
2. Arie de Bruin (1875-?), zes en twintig jaar oud, arbeider van beroep en broer van de bruid.
3. Cornelis Brandsen (1878-1952), drie en twintig jaar oud en koopman van beroep.
4. Cornelis Blankestijn (±1853-), negen en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep.

Alle getuigen waren woonachtig te Lienden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1902, aktenummer 2. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gevert-van-meerten-1877-1953/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrika-willemina-de-bruin-1877-1957/.