Home » Genealogie » Overlijdensakte van Dirk van Stavel (1825-1904)

Overlijdensakte van Dirk van Stavel (1825-1904)

Overlijdensakte van Dirk van Stavel (1825-1904) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Driebergen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dirk van Stavel (1825-1904) weergegeven.1 Op 14 april 1904 verscheen Aart Middeldorp (1849-1927) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Driebergen om aangifte te doen van het overlijden van Dirk. Aart was vijf en vijftig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Driebergen. Hij deed de aangifte samen Hotze Gelder (1866-1935), zeven en dertig jaar oud, ambtenaar ter secretarie van beroep en woonachtig te Driebergen. Zij verklaarden dat Dirk is overleden op 12 april 1904 om tien uur in de avond in de leeftijd van acht en zeventig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Woerden en woonachtig te Driebergen.2 Hij was weduwnaar van Cornelia van Meerten (1830-1901) en de zoon van de wijlen echtelieden Albert Jan van Stavel (1793-1870) en Aafje van der Kas (1789-1870).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Driebergen, overlijdensakten, 1904, aktenummer 14. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-van-stavel-1825-1904/.