Home » Genealogie » Huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1830-1901) en Dirk van Stavel (1825-1904)

Huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1830-1901) en Dirk van Stavel (1825-1904)

Huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1830-1901) en Dirk van Stavel (1825-1904) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Cornelia van Meerten (1830-1901) en Dirk van Stavel (1825-1904) weergegeven.1 Op 27 april 1881 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Dirk van Stavel was vijf en vijftig jaar oud en conciërge van beroep. Hij was geboren te Woerden en woonachtig te Utrecht.2 Hij was weduwnaar van Anna Maria Dill (1834-1880) en de meerderjarige zoon van de wijlen echtelieden Albert Jan van Stavel (1793-1870) en Aafje van der Kas (1789-1870).

Cornelia van Meerten was een en vijftig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Utrecht.3 Zij was de meerderjarige dochter van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865).4

De afkondigingen hebben zonder stuiting te Utrecht plaats gehad op 17 april 1881 en 24 april 1881. Ze hebben aan de ambtenaar overhandigd hun geboorteakten en de overlijdensakte van de vrouw van de bruidegom. Ze hebben na de vragen van de ambtenaar hun ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegenomen:

 1. Hendricus van Meerten (1829-1902), twee en vijftig jaar oud, smid van beroep, broer van de bruid en woonachtig te Utrecht.5
 2. Johannes Marinus Honig (1824-1905), zeven en vijftig jaar oud, koopman van beroep, zwager van de bruid en woonachtig te Utrecht.6
 3. Jan Carel Knierim (1821-1899), negen en vijftig jaar oud, zonder beroep, zwager van de bruid en woonachtig te Utrecht.7
 4. Pieter Mattheus van Leeuwen (1825-1904), zes en vijftig jaar oud, directeur van het Oude Mannen en Vrouwenhuis en woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1881, aktenummer 134. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
 2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-van-stavel-1825-1904/.
 3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelia-van-meerten-1830-1901/.
 4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.
 5. Hendricus was de broer van Cornelia en getrouwd met Maria Anthonia Vonk (1819-1880). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendricus-van-meerten-1829-1902-en-maria-anthonia-vonk-1819-1880/.
 6. Johannes Marinus was getrouwd met wijlen Elisabeth van Meerten (1824-1873), de zus van Cornelia. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
 7. Jan Carel was getrouwd met wijlen Maria van Meerten (1820-1860), de zus van Cornelia. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.