Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan van Meerten (1904-1993) en Cornelia de Zinger (1906-1989)

Huwelijksakte van Jan van Meerten (1904-1993) en Cornelia de Zinger (1906-1989)

Huwelijksakte van Jan van Meerten (1904-1993) en Cornelia de Zinger (1906-1989) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan van Meerten (1904-1993) en Cornelia de Zinger (1906-1989) weergegeven.1 Op 12 juni 1935 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Jan van Meerten was dertig jaar oud en arts van beroep. Hij is geboren te Salatiga en woonachtig te Utrecht. Jan is de meerderjarige zoon van Abraham van Meerten (1874-1955) en Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960).2 Abraham was apotheker van beroep en het echtpaar woonde te Utrecht.

Cornelia de Zinger was negen en twintig jaar oud en zonder beroep. Ze was geboren te Amsterdam en woonachtig te Utrecht. Cornelia was de meerderjarige dochter van Jan de Zinger (±1879-1954) en Maria Janssen (±1875-1953). Jan was winkelier van beroep en het echtpaar woonde te Utrecht.

De afkondiging heeft zonder stuiting plaatsgehad op 1 juni 1935 en het aanstaande echtpaar hebben aan de ambtenaar overlegd hun geboorteakten en het toestemmingsforumlier van de ouders van de bruid. Daarna hebben zij het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Gerard Blankert (1896-?), acht en dertig jaar oud, bode van beroep en woonachtig te Utrecht.
  2. Willem de Jager (1882-?), drie en vijftig jaar oud, bode van beroep en woonachtig te Utrecht.

In de kantlijn staat een stempel dat de echtscheiding door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand ingeschreven is vanuit de Gemeente Utrecht op d.d. 12 februari 1958.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1935, aktenummer 550. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-abraham-van-meerten-1874-1955-en-johanna-margaretha-louisa-oosterbeek-1879-1960/.