Home » Genealogie » Overlijdensakte van Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926)

Overlijdensakte van Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926)

Overlijdensakte van Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926) weergegeven.1 Op 18 augustus 1926 verscheen Dirk Jan Pierik (±1860-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Catharina Elisabeth. Dirk Jan was zes en zestig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Gerard Blaukerk (±1897-?), negen en twintig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Catharina Elisabeth op 17 augustus 1926 om één uur in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zeventig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te Winterswijk2 en woonachtig aan de Adriaan van Ostadelaan te Utrecht. Catharina Elisabeth was weduwe van Hendrik van Meerten (1840-1878) en een dochter van wijlen de echtelieden Abraham ter Hoeve (1816-1858) en Hanna Berendina Kobus (1820-1863).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1926, aktenummer 1127. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-catharina-elisabeth-ter-hoeve-1848-1926/.