Home » Genealogie » Huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926)

Huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926)

Huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina Elisabeth Ter Hoeve (1848-1926) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926) weergegeven.1 Op 2 augustus 1871 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik van Meerten was een en dertig jaar oud en smid van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Utrecht.2 Hendrik was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865).3

Catharina Elisabeth ter Hoeve was drie en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Winterswijk en woonachtig te Utrecht.4 Catharina Elisabeth was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Abraham ter Hoeve (1816-1858) en Hanna Berendina Kobus (1820-1863).

De afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad op 23 juli 1871 en op 30 juli 1871. Ze hebben overhandigd (1) hun geboorteakten, (2) de overlijdensakten van de ouders van de bruid, en (3) het certificaat van voldoening aan de militie. Daarna hebben ze het ‘Ja’-woord aan de ambtenaar gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

 1. Hendrikus van Meerten (1829-1902), twee en veertig jaar oud, smid van beroep, de broer van de bruidegom en woonachtig te Utrecht.5
 2. Jan Carel Knierim (1821-1899), vijftig jaar oud, zonder beroep, zwager van de bruidegom en woonachtig te Utrecht.6
 3. Johannes Marinus Honig (1824-1905), acht en veertig jaar oud, winkelier van beroep, zwager van de bruidegom en woonachtig te Utrecht.7
 4. Jan Willem ter Hoeve (1846-1924), vijf en twintig jaar oud, bakker van beroep, broer van de bruid en woonachtig te Rotterdam.8

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1871, aktenummer 300. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
 2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-van-meerten-1840-1878/.
 3. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.
 4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-catharina-elisabeth-ter-hoeve-1848-1926/.
 5. Hendricus was getrouwd met Maria Anthonia Vonk (1819-1880). Zijn parenteel is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendricus-van-meerten-1829-1902-en-maria-anthonia-vonk-1819-1880/.
 6. Jan Carel was getrouwd met wijlen Maria van Meerten (1820-1860), de zus van Hendrik. Zijn parenteel is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.
 7. Johannes Marinus was getrouwd met Elisabeth van Meerten (1824-1873), de zus van Hendrik. Zijn parenteel is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
 8. Hij was getrouwd met Helena Rutte (1846-1925).