Home » Genealogie » Overlijdensakte van Bartus van Meerten (1905-1970)

Overlijdensakte van Bartus van Meerten (1905-1970)

Overlijdensakte van Bartus van Meerten (1905-1970) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Bartus van Meerten (1905-1970) weergegeven.1 Bartus is op 30 augustus 1970 om negen uur in de ochtend overleden. Hij was geboren op 24 januari 1905 te Lieden2 en voor zijn overlijden woonachtig te Amsterdam.3 Hij was gehuwd geweest met Christina van Zetten (1902-1965) en een zoon van wijlen de echtelieden Peter Marinus van Meerten (1874-1959) en Gerritje Anna de Wit (1883-1956). De aangifte werd gedaan door Ronaldus Theodorus Johannus (±1947-?), drie en twintig jaar oud en uitvaartleider van beroep. De akte is opgemaakt op 1 september 1970.4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1970, aktenummer 480. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-bartus-van-meerten-1905-1970/. Hij werd geboren als Bartus de Wit. Zijn erkenningsakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/erkenningsakte-van-bartus-van-meerten-1905-1970/.
  3. De persoonskaart van Bartus is hier te vinden: https://oorsprong.info/persoonskaart-van-bartus-van-meerten-1905-1970-te-amsterdam/.
  4. Onlangs kregen we nog een vraag die te maken had met deze Bartus: https://oorsprong.info/feedback-vragen-2022-zijn-wij-via-karel-van-meerten-1929-familie-van-elkaar/.