Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916)

Overlijdensakte van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916)

Overlijdensakte van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916) weergegeven.1 Op 26 april 1916 is Paulus Kesseler verschenen voor de ambtenaar ven de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van het overlijden van Maria Willemina. Paulus was twee en veertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Hendrik Johannes van Loevezijn, vier en zeventig jaar oud en aanspreker van beroep. Beide aangevers woonden te Amsterdam. Zij verklaarden dat Maria Willemina op 25 april 1916 om negen uur ’s avonds is overleden in de leeftijd van een en vijftig jaar. Maria Willemina woonde te Amsterdam en was zonder beroep. Ze is geboren te Opheusden, Gemeente Kesteren2 en de echtgenote van Frederik Willem Diemer (1870-1940)3 en een dochter van wijlen de echtelieden Peter Stunnenberg (1836-1913) en Gerritje van Meerten (1836-1904).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1916, aktenummer 3132. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-willemina-stunnenberg-1864-1916/.
  3. De huwelijksakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-maria-willemina-stunnenberg-1864-1916-en-frederik-willem-diemer-1870-1940/.
  4. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.