Home » Genealogie » Overlijdensakte van Anna Johanna van Meerten (1793-1848)

Overlijdensakte van Anna Johanna van Meerten (1793-1848)

Overlijdensakte van Anna Johanna van Meerten (1793-1848) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Anna Johanna van Meerten (1793-1848) weergegeven.1 Op 14 november 1848 verscheen Joost Hofsommer (1798-1862) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van het overlijden van Anna Johanna. De ambtenaar in functie was Willem Jakob van Brakell (1818-1902). Joost was vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Gijsbert van Itterzon, vijf en dertig jaar oud en timmerman van beroep. Zij verklaarden dat Anna Johanna (hier Antje genoemd) op 14 november 1848 om één uur in de nacht is overleden in de leeftijd van vier en vijftig jaar. Anna Johanna was ongehuwd en zonder beroep. Ze was geboren en woonachtig te Ingen.2 Anna Johanna is een dochter van wijlen de echtelieden Cornelis van Meerten (±1768-1806) en Maria van Ingen (?-1802).3 Joost heeft de akte niet getekend omdat hij verklaarde niet te kunnen schrijven.[/note]

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1848, aktenummer 99. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-anna-johanna-van-meerten-1793-1848/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-cornelis-van-meerten-%c2%b11768-1806-en-maria-van-ingen-1802/.