Home » Genealogie » Geboorteakte van Maria Cornelia van Meerten (1816-1896)

Geboorteakte van Maria Cornelia van Meerten (1816-1896)

Geboorteakte van Maria Cornelia van Meerten (1816-1896) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria Cornelia van Meerten (1816-1896) weergegeven.1 Op 23 februari 1816 om half tien in de ochtend verscheen Jan Jansen (±1787-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Maurik om aangifte te doen van de geboorte van Maria Cornelia. De ambtenaar in functie was Jan van Ommeren (1787-1860). Jan was negen en twintig jaar oud en vroedmeester van beroep. Hij verklaarde dat Maria Cornelia is geboren op dinsdag 20 februari 1816 om half vier in de middag. Haar moeder was Anna Johanna van Meerten (1793-1848), twee en twintig jaar oud, ongehuwd en zonder beroep. Door de grote vlekken en de vervaging van de tekst zijn de getuigen onleesbaar geworden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Maurik, geboorteakten, 1816, aktenummer 14. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.