Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anna Johanna van Meerten (1793-1848)

Doopinschrijving van Anna Johanna van Meerten (1793-1848)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anna Johanna van Meerten (1793-1848) weergegeven.1 Anna Johanna werd op 20 februari 1793 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 5 februari 1793. Zij was een dochter van Cornelis van Meerten (?-1806) en Maria van Ingen (?-1802). Als doopgetuige was Niesje van Ingen (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 44. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vermoedelijk de zus, tante of moeder van Maria.