Home » Genealogie » Geboorteakte van Maria Antoinetta Honig (1852-1853)

Geboorteakte van Maria Antoinetta Honig (1852-1853)

Geboorteakte van Maria Antoinetta Honig (1852-1853) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria Antoinetta Honig (1852-1853) weergegeven.1 Op 13 augustus 1852 deed Johannes Marinus Honig (1824-1905) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht aangifte van de geboorte van zijn dochter. Johannes Marinus was zes en twintig jaar oud en winkelier van beroep. Hij woonde aan de Chovastraat Wijk 6 nummer 7 te Utrecht. Hij gaf aan dat Maria Antoinetta op 12 augustus 1852 om vijf uur in de middag is geboren. Haar moeder was Elisabeth van Meerten (1824-1873). Hij had twee getuigen meegebracht: (1) Pieter Anthonie Roeper Bosch (1816-1897), vijf en dertig jaar oud en winkelier van beroep, en (2) Pieter Roeper Bosch (±1773-1855), negen en zeventig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen waren woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1852, aktenummer 1108. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.