Home » Genealogie » Overlijdensakte van Adelgonda Bosma (1873-1943)

Overlijdensakte van Adelgonda Bosma (1873-1943)

Overlijdensakte van Adelgonda Bosma (1873-1943) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Adelgonda Bosma (1873-1943) weergegeven.1 Op 12 februari 1943 verscheen Gerrit de Wend (1886-1966) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Heeg. Gerrit was zes en vijftig jaar oud, armvader van beroep en woonachtig te Heeg. Hij verklaarde dat Adelgonda op 11 februari 1943 om zeven uur in de ochtend overleden in de leeftijd van negen en zestig jaar. Zij was zonder beroep, geboren en woonachtig te Heeg.2 Adelgonda was de echtgenote van Willem van der Brug (1873-1943) en een dochter van wijlen de echtelieden Auke Bosma (1837-1900) en Johanna Overzee (1840-1913).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, overlijdensakten, 1943, aktenummer 11. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-adelgonda-bosma-1873-1943/.