Home » Genealogie » Huwelijksakte van Willem van der Brug (1870-1950) en Adelgonda Bosma (1873-1943)

Huwelijksakte van Willem van der Brug (1870-1950) en Adelgonda Bosma (1873-1943)

Eerste blad van de huwelijksakte van Willem van der Brug (1870-1950) en Adelgonda Bosma (1873-1943) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.
Tweede blad van de huwelijksakte van Willem van der Brug (1870-1950) en Adelgonda Bosma (1873-1943) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Willem van der Brug (1870-1950) en Adelgonda Bosma (1873-1943) weergegeven. Op 6 april 1895 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en de Gemeente Wymbritseradeel.

Willem van der Brug is vier en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Woudsend.1 Willem was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Pieter van der Brug (1819-1894) en Metje van Meerten (1825-1895).2

Adelgonda Bosma is een en twintig jaar oud en dienstmeid van beroep. Zij was geboren en woonachtig te Heeg, maar laatst verblijf houdende te Woudsend.3 Zij was de minderjarige dochter van Auke Bosma en Johanna Overzee. Auke was arbeider van beroep en Johanna was zonder beroep. Dit echtpaar woonde te Heeg. Zij waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig en gaven toestemming tot dit voorgenomen huwelijk.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaatsgevonden op 24 maart 1895 en 31 maart 1895. Het aanstaande echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: (1) de geboorteakte van de bruidegom, (2) de geboorteakte van de bruid, (3) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, en (4) de overlijdensakte van de moeder van de bruidegom. Na de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Arie Haas (±1835-?), zestig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Oppenhuizen.
  2. Johannes van der Veer (1863-1949), een en dertig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.
  3. Gabe Elzer (1840-1903), vier en vijftig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.
  4. Wijger van der Meulen (±1831-?), vier en zestig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.

De getuigen zijn niet verwant aan het echtpaar. De moeder van de bruid heeft de akte niet kunnen ondertekenen, omdat zij niet geleerd heeft om te schrijven.

Voetnoten

  1. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-willem-van-der-brug-1870-1950/.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-adelgonda-bosma-1873-1943/.