Home » Genealogie » Geboorteakte van Adelgonda Bosma (1873-1943)

Geboorteakte van Adelgonda Bosma (1873-1943)

Geboorteakte van Adelgonda Bosma (1873-1943) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Adelgonda Bosma (1873-1943) weergegeven.1 Op 24 juni 1873 verscheen Auke Bosma (1837-1900) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Auke was vijf en dertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Heeg. Hij verklaarde dat Adelgonda op 22 juni 1873 om half twaalf in de ochtend is geboren. Haar moeder was Johanna Overzee (1840-1913), zonder beroep. Auke had twee getuigen meegebracht: (1) Wijger van der Meulen (±1831-?), twee en veertig, klerk van beroep en woonachtig te Sneek, en (2) Gabe Elzer (1840-1903), twee en dertig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, geboorteakten, 1873, aktenummer 201. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.