Home » Onderwijs » Ontdek panda en andere donzige dieren uit Gods schepping

Ontdek panda en andere donzige dieren uit Gods schepping

God maakte ook vogels
Dat weet je toch wel?
Hun vader haalt eten
Zo groeien ze snel.

Baby’s en dreumesen willen graag aan dingen voelen. Zo worden de zintuigen geprikkeld en ontwikkeld. Het voelboekje ‘Ontdek panda en andere donzige dieren uit Gods schepping’ speelt in op deze behoefte. Het boekje is oorspronkelijk geschreven in het Engels door Guy David Stancliff. Het werd vertaald door Edith Post en uitgegeven door Ark Media. De illustraties zijn van Richard Merrit. Een baby of dreumes vindt het erg leuk wanneer je samen met hem of haar een boekje leest en plaatjes bekijkt en voelt. Met voorlezen kun je niet vroeg genoeg beginnen en wat is er dan beter om samen met uw kind een ‘Bijbels voelboekje’ uit de kast te pakken? Een boekje met aandacht voor Gods scheppingswerk en waarbij verwezen wordt naar het bijbelboek Genesis?

Elk dier uit het boekje heeft van God een donzige vacht gekregen (het konijn, de ijsbeer, de vogel en de panda). Ze maken allemaal deel uit van Gods schepping. De tekst is geschreven in gedichtvorm en sluit af met dat God naast de dieren ‘ook jou!’ maakte. Aan het einde van het boekje zien we een verwijzing naar Genesis 1:20-25. In deze teksten uit de Bijbel lezen we over Gods scheppingswerk als het gaat om de dieren (scheppingsdag 5 en 6). Het doel van dit boekje wordt op de achterkant gegeven: ‘Ontdek samen hoe mooi de schepping is! Panda en zijn donzige dierenvrienden zijn door God gemaakt’.

Overigens is het kinderboekje wel een boekje van ná de zondeval. We zien namelijk dat een vogel (een merel?) haar kuikens een worm opvoert. Dat past niet bij een zeer goede schepping. Als is de schepping ontwricht geraakt door de zonde, het blijft toch Gods schepping. Aanbevolen om samen met de jongste kinderen dit boekje te gebruiken.

Er is ook een voelboekje over de ark van Noach. De bespreking daarvan is hier te vinden. Dit artikel werd geschreven in 2020.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten