Home » Onderwijs » Flip en Jip de kip – Bespreking van een gelijknamig boekje

Flip en Jip de kip – Bespreking van een gelijknamig boekje

“Flip staart naar Jip en haar kuikens. Wat zien ze er mooi zacht uit! Hij denkt aan wat juf zei en aan de platen. ‘Dat heeft God mooi gemaakt’, lacht hij. ‘Echt wel,’ knikt mam. ‘En daar mag jij nu voor zorgen.’ Flip straalt. Dat gaat hij zeker doen!”

Boer Bram heeft teveel kippen en wil er wat verkopen. Floor en Flip helpen boer Bram, maken een bord en zetten die aan de weg. ’Kippen te koop’, staat er op het bord. Een kip loopt raar, die is mank. Niemand wil deze kip kopen, zelfs niet voor de helft van de prijs. Flip vindt het sneu voor de kip. Hij verzorgt de kip op het erf van boer Bram en noemt haar Jip. Flip zorgt elke dag voor Jip, tot op een dag, Jip verdwenen is. Verkocht! Floor bedenkt een plan. Ze gaan op zoek naar de kip, maar verdwalen in het grote bos. Gelukkig komen ze de boswachter tegen, die brengt hen weer thuis. De volgende dag is Flip jarig. Zijn cadeau is een kippenhok met Sjaan de Haan en Jip de Kip. Op een dag heeft Jip ook nog eens kuikens gekregen. Hij noemt ze Jaap, Joep en Joop.

De juf van Floor en Flip gelooft in een schepping van zes dagen. Hoofdstuk 3 gaat daar uitvoerig op in. Het hoofdstuk heeft de titel ‘De aarde is mooi’. De juf laat aan de kinderen weten dat ze de lente zo mooi vindt, al die bloemen. “Juf kijkt de klas aan en vraagt: ‘Wie heeft al dat moois gemaakt?’ ‘De Heere God!’ zegt Floor. Juf knikt. ‘En daar vertel ik nu over.’” De juf rommelt in haar tas en haalt er een plaat uit. Ze vraagt aan de kinderen wat ze zien. Ze zien een lichte vlek en donker. Dat past bij de eerste scheppingsdag. Daarna pakt de juf nog een plaat uit haar tas. Daarop is de lucht te zien. Dat maakte God op de tweede scheppingsdag. En zo gaat ze verder. Op de derde plaat staat het land en de zee, op de vierde plaat de zon, de maan en de sterren. Op de vijfde plaat de vissen en op de zesde plaat de dieren en de mensen. De juf zegt: ‘Ja, op dag zes maakte God mensen en dieren.’ De dagen worden behandeld in chronologische volgorde, zoals ook in Genesis 1 te lezen is. De juf geeft aan dat God wil dat wij goed zorgen voor deze aarde. De juf: ‘God schiep de wereld zo mooi. Maar nu ligt er afval! Zo wordt het een troep.’ Vanuit dit perspectief kleedt de juf die dag de lessen in. Het plein wordt opgeruimd en er wordt getekend waarvoor de kinderen allemaal kunnen zorgen. Ook wordt er een lied aangeleerd1:

De haan die kraait – ku-ke-le-ku.
En de kip die kakelt – tok tok tok.
En de kikker kwaakt – kwak kwak kwak.
Alles heeft de Heere God gemaakt.

De klas zingt dit lied later nog vaak. “Flip hoort het lied soms in zijn hoofd. Dan fluit hij de wijs of hij zingt het. Dat doet hij ook bij Jip de kip.

Fijn dat er kinderboeken zijn die de wereld vanuit dit scheppingsperspectief benaderen. Het is niet alleen een leuk verhaal van twee kinderen die voor een manke kip zorgen, maar het geeft de kinderen van groep 3 ook een boodschap mee. Het boekje is daarom aan te raden voor thuis en/of in de klassenbibliotheek. Het boekje heeft het leesniveau AVI-E3.

Dit artikel werd geschreven in 2020.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

  1. Het is het eerste couplet van een lied van Elly & Rikkert: https://www.youtube.com/watch?v=BYMwZdEXu80.