Home » Onderwijs » Mijlpaal: 100 kinder- en jeugdboeken gelezen en verwerkt voor Fundamentum

Mijlpaal: 100 kinder- en jeugdboeken gelezen en verwerkt voor Fundamentum

Vandaag heeft een het onderwijs- en opvoedingsproject een mijlpaal bereikt. Er zijn 100 kinder- en jeugdboeken gelezen en verwerkt voor Fundamentum. Veel van die (christelijke) kinder- en jeugdboeken bevatten één of meerdere verwijzing(en) naar onze vroegste geschiedenis van schepping, zondeval, zondvloed en/of torenbouw van Babel. Daarmee worden kinderen en jongeren gesterkt in het creationistische wereldbeeld.

De bedoeling van dit onderdeel van het onderwijs- en opvoedingsproject is om te inventariseren welk materiaal er al beschikbaar is voor kinderen en jongeren over onze vroegste geschiedenis. Fijn dat het creationistische wereldbeeld in veel kinder- en jeudboeken er niet dik bovenop ligt, maar dat het spelenderwijs/schrijvenderwijs aan bod komt. Daarmee komt het alledaags en niet geforceerd over. We hopen dat er nog veel auteurs zijn en zullen komen die het creationistische wereldbeeld op een of andere manier verwerken in hun boeken.

Het laatste boek dat werd toegevoegd, om de mijlpaal van 100 te halen, is ‘De Bunker’ van Leendert van Wezel. Deze verscheen in 2000 bij De Banier.1 We houden op onze website een overzicht bij van de gelezen kinder- en jeugdboeken (zie voetnoot).2 Wanneer er geschreven wordt over onze vroegste geschiedenis dan wordt er een bespreking geplaatst op deze website én wordt dat vermeld in het overzicht.

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/de-bunker-en-de-evolutietheorie-bespreking-van-de-bunker/.
  2. https://oorsprong.info/lijst-met-gelezen-kinder-en-jeugdboeken-die-gaan-over-onze-vroegste-geschiedenis/.