Home » Onderwijs » Lot en Lu in de winter en de vrucht van Adam en Eva

Lot en Lu in de winter en de vrucht van Adam en Eva

Vandaag plaatsten we voor het onderwijsproject ‘De basisschool op weg naar 2022’ een boekje over de dierentuin in de ‘Lot en Lu’-serie. Nu een bespreking van een ander kinderboek in deze serie met als titel ‘Lot en Lu in de winter’. Geschikt om voor te lezen of zelf te lezen (AVI M3) en met een verwijzing naar de vroegste geschiedenis van de mensheid.

De zusjes Lot en Lu beleven allerlei avonturen. Het is winter. Het boekje begint ermee dat Lot ziek is. Gelukkig wordt ze weer beter. Ze mag weer naar school. De volgende dag ligt er sneeuw. De moeder van Lot brengt haar op de fiets naar school. Een hond vliegt voor haar wiel en daar ligt moeder met fiets en al op de grond. Op school vertelt de juf dat ze binnenkort kerstfeest vieren en dat de kinderen dan zowel wat mogen opzeggen als mogen zingen. Dat gebeurt in de kerk. Na de dienst krijgt Lot van school een prentenboek: Grote zus (van Willemijn de Weerd?). Blikt de schrijver hiermee al vooruit? Sem en Roos (klasgenoten van Lot) krijgen ook een boek resp. Kom mee, Gijs en Hilde (van Nellie van Leerdam) en Lot viert feest (van C. van den End). Leuk zo die sluikreclame in het boek. Naast aandacht voor Kerst beleven Lot en Lu ook oud- en nieuw. De schrijver, C. van den End, schreef weer een leuk kinderboekje voor kinderen van 6/7 jaar.

Adam en Eva

Van den End laat zien dat het Evangelie en de zondeval niet los van elkaar gezien kunnen worden. Bij de voorbereiding van de kerstdienst in de kerk leert de juf de kinderen een tekst aan. Die tekst gaat over Adam en Eva die van de vrucht eten. Vermoedelijk, maar dat vertelt C. van den End niet, leren de kinderen Genesis 3:15 aan.1 Ze zingen ook een lied: ‘De eerste mensen in de hof’. Het gaat vermoedelijk om het lied ‘De eerste mensen in de hof van Eden’, die te vinden is in de liedbundel ‘Ook uit de mond der kinderen’.2 Heel goed dat de auteur in dit boekje aandacht heeft voor de zondeval en dat dit niet los te koppelen is van het (kerst)evangelie. Het boekje spreekt ook (in ieder geval reformatorische) kinderen aan omdat deze tijdens kerstherdenking vaak teksten opzeggen en geestelijke liederen zingen.

Het deeltje ‘Lot en Lu in de dierentuin’ bevat ook een verwijzing naar onze vroegste geschiedenis (de zondvloed). Een bespreking van dat boekje is hier te vinden.

Dit artikel werd geschreven in 2021.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

  1. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.” (Genesis 3:15, SV).
  2. Zie hier de muziek: https://www.debanier.nl/storage/Inkijkexemplaren/Bijbelse_liederen_H1.pdf.