Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1836-1904) en Peter Stunnenberg (1836-1913)

Huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1836-1904) en Peter Stunnenberg (1836-1913)

Eerste blad van de huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1836-1904) en Peter Stunnenberg (1836-1913) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1836-1904) en Peter Stunnenberg (1836-1913) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1836-1904) en Peter Stunnenberg (1836-1913) weergegeven. Op 14 februari 1862 verschenen Gerritje en Peter voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar was burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882).1

Peter Stunnenberg was vijf en twintig jaar oud en boerenknecht van beroep. Hij is geboren te Ede en woonachtig in Opheusden.2 Peter is een meerderjarige zoon van wijlen echtelieden Gerrit Stunnenberg (±1791-1857) en Anneke Roseboom (±1798-1843).

Gerritje van Meerten was vijf en twintig jaar oud en dienstmeid van beroep. Zij is geboren en woonachtig te Opheusden.3 Gerritje is een meerderjarige dochter van wijlen echtelieden Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje Verwoert (1797-1845).4

De afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaatsgevonden op de zondagen 2 februari 1862 en 9 februari 1862. Dat wil zeggen dat Peter en Gerritje op vrijdag getrouwd zijn. Daarnaast hebben ze overgedragen de geboorteaktes. Hieruit blijkt dat Peter geboren is op 13 maart 1836 en dat Gerritje geboren is op 14 april 1836. Daarnaast zijn de overlijdensakten van de ouders van de bruidegom en van de bruid overhandigd. Als laatste is een verklaring overgedragen als bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, welke is afgegeven door de commissaris van de koning van de provincie Gelderland. Deze verklaring is afgegeven op 4 februari 1862.

Na het gegeven ‘ja’-woord hebben de getuigen getekend. De bruid kon helaas niet tekenen, omdat ze de schrijfkunst niet machtig was.5 Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Willem Peters (1819-1866), drie en veertig jaar, kapper van beroep.
  2. Dirk Jager (±1833-?), negen en twintig jaar oud en boerenknecht van beroep.
  3. Jerfaas van Meerten (1837-1908), vier en twintig jaar, schaapherder van beroep en broer van de bruid.6
  4. Arien Peters (1838-1895), drie en twintig jaar oud en arbeider van beroep.

Voetnoten

  1. Het parenteel van Gerritje en Peter is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.
  2. Zijn geboorteakte wordt hier weergegeven: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-peter-stunnenberg-1836-1913/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerritje-van-meerten-1836-1904/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  5. Bijzonder is wel dat Jerfaas hier wel de akte ondertekende, terwijl in andere (latere) akten verklaard wordt dat hij niet kon tekenen of schrijven.
  6. Jerfaas was het broertje van Gerritje. Het parenteel van Jerfaas is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.