Home » Genealogie » Johan van Brakell en Johanna van Meerten in boek ‘De Nederlandsche Adel’ van mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland.

Johan van Brakell en Johanna van Meerten in boek ‘De Nederlandsche Adel’ van mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland.

Mr. Everardus Bonifacius François Frederik baron Wittert van Hoogland (1875-1959) stelde in 1913 het eerste deel van het boek ‘De Nederlandsche Adel’ samen. Dit boek is digitaal te raadplegen via de website Delpher. In dit boek wordt het echtpaar Johan van Brakell (?-1580) en Johanna van Meerten (?-1600) en (een deel van) hun gezin genoemd.1

Familiewapen Van Brakell getekend door wapentekenaar J.E. van Leeuwen. Bron: ‘De Nederlandsche Adel’.

Van bladzijde 341-344 wordt de familie Van Brakell beschreven. Het wapen wordt door Wittert van Hoogland weergegeven en als het volgt omschreven: “In rood twee rechtop geplaatste en van elkander afgewende zilveren zalmen, vergezeld van negen herkruiste gouden kruisjes met spitsen voet, 3, 3 en 3 (van het tweede drietal staat 1 kruisje tusschen de zalmen en de 2 aan de schildzijden). Gouden helm met rood gouden wrong en goud roode dekkleden. Helmteeken: een uitkomende rood-getongde gouden adelaar. Schildhouders: twee roodgetongde gouden leeuwen.” Het geslacht is protestants en wordt gekend als een adellijk geslacht van de Bommelerwaard. We gaan in dit artikel niet het hele geslacht af, maar blijven steken bij Cornelis van Brakell en zijn zoon Johan van Brakell. Cornelis van Brakell behoorde tot het Ridderschap van Nijmegen. Hij was gehuwd met Margriet toe Boecop. Hun zoon was Johan van Brakell tot Karmenstein. Deze Johan was een van de verbonden Edelen en getrouwd met Johanna van Meerten.2 Wittert van Hoogland noemt drie zonen van het echtpaar: Cornelis, Dirk en Lodewijk. (1) Cornelis was Drost van Leede. (2) Dirk was lid van de Ridderschap van Nijmegen en trouwde op 8 maart 1587 met Petronella Vijgh, samen kregen zij in ieder geval één zoon: Derk. (3) Lodewijk van Brakell tot Karmenstein was gehuwd met Catharina Tempier. Wittert van Hoogland gaat vervolgens verder met dit gezin. Dat laat ik hier rusten.3

Voetnoten

  1. Bron: Wittert van Hoogland, mr. E.B.F.F., (samenst.), 1913, De Nederlandsche Adel. Omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden met een historisch overzicht. Voorafgegaan door de genealogien van het Koninklijk Huis, Eerste deel (’s-Gravenhage: W.P. van Stockum & Zoon). Digitaal: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB18:006116000:pdf.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
  3. Hier heb ik dat bijvoorbeeld wel verder uitgewerkt: https://oorsprong.info/aantekeningen-uit-gedrukte-publicaties-betreffende-het-dorp-brakel-en-de-familie-van-die-naam-met-ingekleurde-familiewapens-informatie-die-betrekking-heeft-op-het-geslacht/.