Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (9) Het rouwbord van Lucia van Reede (?-1635)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (9) Het rouwbord van Lucia van Reede (?-1635)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De negende bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Lucia van Reede.

Het rouwbord van Lucia van Reede was, samen met die van haar man3, te vinden in kerk van Vianen. De tekst op het rouwbord luidt “In ’t jaar ons heeren 1635 den 12 Oct. is in den Heeren gerust de Wel. Ed. vrouwe Lúcia van Reede in haar leven huisvrouw van den Wel. Ed: Gestr. Heer Ernst van Abcoude van Meerten Drossaart en Capt. tot Viaanen”. In het midden zien we in een gedeeld schild de familiewapens Van Abcoude van Meerten en Van Reede. Lucia was getrouwd met Ernst van Abcoude van Meerten. Aan de linkerkant van dit rouwbord zien we de wapens van: Van Reede, Van Nijenrode, Van Goor en Van Renesse. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Peunis van Diest, Van Diest, ? en Ter Borch.4

Uitleg: Lucia van Reede was een dochter Godard van Reede en Mechtild van Diest. Vader Godard was de zoon van Godard van Reede en Geertruid van Nijenrode. Opa Godard was een zoon van Adriaan van Reede en Lucie van Goor. Oma Geertruid was een dochter van Ernst van Nijenrode en Margarethe Van Renesse. Moeder Mechtild was een dochter van Johan Peunis van Diest en Richarde van Diest. Opa Johan was een zoon van ? Peunis van Diest en ? ?. Oma Richarde was een dochter van Cornelis van Diest en Anna ter Borch.

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Zie daarvoor de tiende bijdrage.
  4. De kant Van Diest is lastig in te vullen, mogelijk komt er later meer informatie vrij zodat we deze lijn goed kunnen invullen.