Home » Genealogie » Doopinschrijving van Wouter van Gelder (1737-?)

Doopinschrijving van Wouter van Gelder (1737-?)

De doopinschrijving van Wouter van Gelder (1737-?) zoals weergegeven in het Doop-, Trouw- en Lidmatenboek van Randwijk.

Hierboven wordt het doopbewijs van Wouter van Gelder (1737-?) weergegeven. 1 Wouter werd gedoopt op 31 maart 1737 ten overstaan van de dominee. Zijn vader was Evert van Gelder (?-?) en zijn moeder was Joanna van Meerte (?-?)2.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief in Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Randwijk Doop, 1666-1752, Trouwen 1666-1751, Lidmaten 1665-1751, DTB 955, blz. 58. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Elders ook wel Johanna van Meerten genoemd.