Home » Genealogie » Huwelijksakte van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892)

Huwelijksakte van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892)

Eerste blad van de huwelijksakte van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892) weergegeven.1 Op 2 juli 1875 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan.

Ruth van Meerten was een jongeman van negen en veertig jaar oud en gegageerd sergeant majoor vuurwerker van het leger in Nederlandsch Indië van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Opheusden.2 Ruth was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Marritje3 Verwoert (1797-1845).4

Dora Peters was vier en twintig jaar oud en arbeidster van beroep. Zij was geboren en woonachtig te Opheusden.5 Dora was weduwe van Marinus Schaap (1847-1874). Zij was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Dirk Peters (1819-1873) en Jantje van den Berg (1818-1867).

De afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad op 20 juni 1875 en 27 juni 1875. Daarna overhandigde het echtpaar de volgende stukken: (1) het bewijs dat de huwelijksafkondigingen volgens de wet zijn geschied., (2) de geboorteakten waaruit blijkt dat de bruidegom op 23 november 1826 is geboren en de bruid op 28 december 1850, (3) de overlijdensakte van de voormalige echtgenote van de bruid, (4) de overlijdensakte van de vader van de bruid, en (5) de overlijdensakte van de moeder van de bruid. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Klaas Ramkema (±1806-1880), negen en zestig jaar oud en veldwachter van beroep.
  2. Cornelis Antonie de Haas (1814-?), een en zestig jaar oud en smid van beroep.
  3. Hendrik Verwoert (1826-1909), acht en veertig jaar oud, arbeider van en oom van de bruid.
  4. Gerrit van der Zande (1843-1918), twee en dertig jaar oud en klerk van beroep.

De getuigen waren woonachtig binnen de Gemeente Kesteren. Dora en de derde getuige konden de akte niet ondertekenen omdat zij niet konden schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1875, aktenummer 10. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-ruth-van-meerten-1826-1890/.
  3. Hier ook wel Maartje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  5. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dora-peters-1850-1892/.