Home » Genealogie » Huwelijksakte van Metje van Meerten (1841-1929) en Karel Johannes van der Heijden (1840-1887)

Huwelijksakte van Metje van Meerten (1841-1929) en Karel Johannes van der Heijden (1840-1887)

Huwelijksakte van Metje van Meerten (1841-1929) en Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Metje van Meerten (1841-1929) en Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) weergegeven.1 Op 11 november 1863 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881).

Karel Johannes was drie en twintig jaar oud en stukadoor van beroep. Hij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Karel Johannes was de meerderjarige zoon van Pieter Johannes van der Heijden (±1810-1871) en Cornelia Johanna Mussert (±1811-1872). Pieter Johannes was broodbakker van beroep en Cornelia Johanna zonder beroep. Het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage en gaf toestemming tot dit huwelijk.

Metje was één en twintig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij was geboren en woonachtig te Lienden.3 Metje was de minderjarige dochter van wijlen Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870).4 Gijsbertje was zonder beroep, woonachtig te Lienden en aanwezig bij de huwelijksvoltrekking. Ook zij gaf toestemming tot dit voorgenomen huwelijk.

De afkondigingen hebben zonder verhindering plaats gehad te ’s-Gravenhage alsook te Lienden op 25 oktober 1863 en 1 november 1863. Het aanstaande echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: (1) hun geboorteakten, (2) de overlijdensakte van de vader van de bruid, (3) het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, en (4) het bewijs van de gedane afkondigingen te Lienden. Na het ‘Ja’-woord op de vragen heeft de ambtenaar het huwelijk gesloten.

Het echtpaar had de volgende vier getuigen meegebracht:

  1. Willem Carel Johannes van der Heijden (1835-1919), zeven en twintig jaar oud, koetsier van beroep en broer van de bruidegom.
  2. Franciscus Johannes van der Heijden (1838-1915), vijf en twintig jaar oud, stukadoor van beroep en broer van de bruidegom.
  3. Gerrit Johannes Philip van den Berg (±1832-1900), een en dertig jaar oud en kleermaker van beroep.
  4. Martinus Lavies (±1833-1906), dertig jaar oud en klerk van beroep.5

Alle getuigen woonde te ’s-Gravenhage. De akte is door iedereen ondertekend, behalve door de beide moeders van het echtpaar. Zij verklaarden niet te kunnen schrijven omdat ze dat niet geleerd hebben.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1863, aktenummer 660. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-metje-van-meerten-1841-1929/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.
  5. Hij was de man van de zus van Karel Johannes, Geertruida Johanna van der Heijden (±1842-1919).