Home » Genealogie » Geboorteakte van Metje van Meerten (1841-1929)

Geboorteakte van Metje van Meerten (1841-1929)

Geboorteakte van Metje van Meerten (1841-1929) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Metje van Meerten (1841-1929) weergegeven.1 Op 6 december 1841 verscheen Gerrit van Meerten (1802-1846) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Gerrit was veertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Metje op 5 december 1841 om vijf uur in de middag is geboren. Haar moeder was Gijsbertje van Merkesteijn (1803-1870).2 Gerrit had twee getuigen meegebracht: (1) Jan van Ommeren (1807-1885), vijf en dertig jaar oud en herbergier van beroep, en (2) Jan Cornelis Bor (1803-?), zeven en dertig jaar en veldwachter van beroep. Beide getuigen woonden te Lienden. Gerrit verklaarde de akte niet te kunnen ondertekenen omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, geboorteakten, 1841, aktenummer 95. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.