Home » Genealogie » Overlijdensakte van Pieter van der Brug (1819-1894)

Overlijdensakte van Pieter van der Brug (1819-1894)

Overlijdensakte van Pieter van der Brug (1819-1894) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Pieter van der Brug (1819-1894) weergegeven.1 Op 2 oktober 1894 verscheen Rinke de Jong (1842-1901) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om aangifte te doen van het overlijden van Pieter. Rinke was twee en vijftig jaar oud, vrachtrijder van beroep en woonachtig te Woudsend. Hij deed de aangifte samen met Klaas Hoekstra (1865-?), negen en twintig jaar oud, veldwachter van beroep en woonachtig te Woudsend. Zij verklaarden dat Pieter op 1 oktober 1894 om half drie in de middag te Woudsend is overlijden in de leeftijd van vijf en zeventig jaar en bijna vijf maanden. Hij was geboren te Heeg en woonachtig te Woudsend. 2 Pieter was de echtgenoot van Metje van Meerten (1825-1895) en de zoon van wijlen de echtelieden Jelle van der Brug (1791-1858) en Marijke de Jong (1791-1830). Metje was zonder beroep en woonachtig te Woudsend.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, overlijdensakten, 1894, aktenummer 137. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-pieter-van-der-brug-1819-1894/.