Home » Genealogie » Geboorteakte van Pieter van der Brug (1819-1894)

Geboorteakte van Pieter van der Brug (1819-1894)

Geboorteakte van Pieter van der Brug (1819-1894) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Pieter van der Brug (1819-1894) weergegeven.1 Op 15 mei 1819 om vier uur in de middag verscheen Jelle Kornelis van der Brug (1791-1858) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was officier Grietmans. Jelle was zeven en twintig jaar oud en timmerman van beroep. Hij woonde te Heeg. Pieter werd geboren op 14 mei 1819 om tien uur in de avond. De naam van zijn moeder war Marijke Pieters de Jong (1791-1930). Jelle had twee getuigen meegebracht: (1) Doede Arjens Jaarsma (1788-1850), een en veertig jaar oud en boer van beroep. Sible Rimmerts de Vries (1776-1860), twee en veertig jaar oud en boer van beroep. Beide getuigen woonden te Heeg.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, geboorteakten, 1819, aktenummer 71. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.