Home » Genealogie » Geboorteakte van Metje van Meerten (1825-1895)

Geboorteakte van Metje van Meerten (1825-1895)

Geboorteakte van Metje van Meerten (1825-1895) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Metje van Meerten (1825-1895) weergegeven.1 Op 30 juli 1825 om drie uur in de middag deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) aangifte van de geboorte van zijn dochter. De aangifte werd gedaan in de Gemeente Kesteren en de akte werd opgemaakt door schout Karel van der Zande (1796-1830) Jan Willem was zeven en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Metje is geboren op vrijdag 29 juli 1825 om vijf uur in de middag. Zij was een dochter van Marritje Verwoert (1797-1845), acht en twintig jaar oud en arbeidster van beroep.2 Jan Willem had ook twee getuigen meegenomen: (1) Johannes Gerritsen (1787-1872), acht en dertig jaar oud en veldwachter van beroep, en (2) Stoffel Bouman (1788-1857), zeven en dertig jaar oud en landeigenaar van beroep. Helaas kon Jan Willem de akte niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven. Uit de genealogische gegeven weten we dat Metje op 15 mei 1858 te Wymbritseradeel trouwde met Pieter Jelles van der Brug (1819-1894).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1825, aktenummer 33. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.